Ivo Topalović, Općinski referent za obrazovanje, kulturu, sport, udruge građana, mjesne zajednice, izbjegle i raseljenje osobe

Tel: +387 032/889-051, Mob: 063/719-248,

E-mail:  ivo.topalovic@usora.com


Opis poslova:

 • sudjeluje u izradi informacija i izvješća o stanju u oblasti referata, izvršavanje I provođenje zakona i propisa iz nadležnosti referata,
 •  sudjeluje u prikupljanju podataka o školskim, kulturnim, sportskim ustanovama, udrugama (klubovima), broju i strukturi djelatnika, njihovom radu i načinu financiranja;
 •  sudjeluje u vođenju službenih evidencija o školskim obveznicima, upisu djece u školu, stanju u obrazovnim, kulturnim i sportskim objektima;
 • pomaže u pripremi dokumentacije koja se odnosi na registraciju udruga i fondacija i sudjeluje u vođenju registra o tim pitanjima;
 •  radi na izdavanju uvjerenja, potvrda I drugih akata o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;
 •  priprema i prati realizaciju natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima; - sudjeluje u izradi i provedbi programa i projekata kulturnih manifestacija u organizaciji općine, obilježavanja značajnih datuma i događaja za općinu Usora;
 • vodi brigu o radu kulturno umjetničkih društava i kulturnom nasljeđu na području općine;  
 • osigurava protok informacija između nevladinih organizacija, udruga, fondacija - mladih te pruža stručnu pomoć u njihovom radu;
 •  obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe mjesnih zajednica te izrađuje informacije o aktivnostima u mjesnim zajednicama za potrebe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća;
 • posreduje u kontantima službi i mjesnih zajednica, te po potrebi nazoči sjednicama tijela mjesnih zajednica;
 • priprema, sudjeluje i organizira sastanke predstavnika Općine i mjesnih zajednica;
 •  stara se o povratnicima i pomaže u stvaranju uvjeta za održivi povratak;
 •  tijekom javnih natječaja pomaže u pripremi dokumentacije za izgradnju i obnovu kuća izbjeglih i raseljenih osoba i povratnika;
 • po potrebi obavlja administrativne, poštarske, kopirske i daktilografske poslove za potrebe Službe i općine;
 •  odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 •  obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika