Na temelju članka 41. Statuta općine Usora (”Službeni glasnik općine Usora” broj:5/17 i 6/23) i članka 3. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava općine Usora iz grantova za projekte u oblasti sporta (“Službeni glasnik općine Usora” broj:12/18, 1/20 i 12/22) Općinski načelnik raspisuje:


JAVNI POZIV

 za odabira projekata koji će se sufinancirati iz proračuna Općine Usora za 2023. godinu-Transfer za sport za natjecateljski ligaški sport

Preuzmite:
1. javni-poziv-za-odabir-projekata-sport
2. smjernice-za-podnositelje-zahtjeva-2023
3. prijavni-obrazac-klubovi-2023