Županijska direkcija cesta izvodi radove na asfaltiranju prometnica u Sivši i Makljenovcu u svrhu povećanja sigurnosti prometa na regionali R474a. Općinski načelnik Zvonimir Anđelić sa suradnicima posjetio je gradilište u pratnji predstavnika izvođača radova Benjamin Jahić (“RIAL-ŠPED” d.o.o. Doboj Istok) i predstavnicu stručno-tehničkog nadzora Angelu Tadić („AG Konstrukta“ d.o.o. Žepče).