Usora, 13.10.2021. godine - Danas je u Općini Usora upriličeno potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju Programa zbrinjavanja pasa lutalica na urbanim područjima Općine Usora za 2021. godinu. Sporazum je potpisan sa Udruženjem građana "Životinjsko carstvo-ARMA" iz Zavidovića, koje zastupa predsjednik udruženja gospodin Armin Imamović.  Ispred Općine Usora pored Općinskog načelnika Zvonimira Anđelića, potpisivanju Sporazuma  nazočio i  inspektor Goran Tadić. 

Potpisivanje ovog sporazuma Općina Usora nastoji riješiti dugogodišnji problem sa psima lutalicama u urbanim dijelovima naseljenih mjesta Općine Usora (u blizini škola, crkava, domova kulture i sl.). Ovim Sporazumom Udruženje građana „Životinjsko carstvo - ARMA“ iz Zavidovića se obvezuje da će urbana područja Općine Usora redovito kontrolirati i hvatati sve pse koji se nađu na javnoj površini izvan ograđenih prostora, izvan dvorišta privatnih objekata i dvorišta gospodarskih subjekata na navedenom području.

Pozivamo građane da vode brigu o svojim psima, kako isti nebi završili u azilu, te obavjeste Udruženje građana „ Životinjsko carstvo - ARMA “ iz Zavidovića ukoliko primjete pse lutalice u svom naselju na kontakt broj: 061/422-503.