Povjerenstvo za  praćenje utroška poticajnih financijskih sredstava iz 2018. godine po Grant shemi "Izgradnja poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine" izvršilo je dana 10.9.2019. godine terensku posjetu i provjeru realizacije aktivnosti u okviru projekta "Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska, faza I." Pored službenika Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta: Zdenka Perić, Katarine Buntić i Vesne Jugo posjetu su prisustvovali i članovi općinskog tima za implementaciju projekta Anto Bonić i Ivica Labudović. 

Radovi na realizaciji projekta su započeli još 15.04.2019. godine a odnosili su se na rekonstrukciju dijela prometnice kroz poduzetničku zonu Srednja Omanjska, na lokaciji „Lugovi“. Radove je izvodilo poduzeće RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok a vrijednost izvršenih radova je iznosila 246.033,28 KM sa uračunatim PDV-om.

Sredstva su osim Proračunom općine Usora osigurana i grant sredstvima Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta koje je za ovu namjenu putem Grant sheme "Unapređenje poduzetničkih zona u FBiH" odobrilo 163.248,80 KM.

Pregledom sveobuhvatne dokumentacije i terenskim uvidom utvrđeno je kako su sve aktivnosti provedene u skladu sa Projektnim prijedlogom i Ugovorom o dodjeli sredstava u sklopu Grant sheme. 

Ovime je općina Usora ispunila sve svoje obveze preuzete spomenutim Ugovorom čime je stekla pravo prijave na Javni poziv FMRPO za sufinanciranje projekata izgradnje poduzetničkih zona u 2019. godini.