Oglas - za dodjelu novčane pomoći za stambeno zbrinjavanje branitelja

pokit 3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefcNa temelju članka 7. stavak 2. Odluke o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branitelja i članova njihovih obitelji („Službeni glasnik općine Usora" broj: 8/14) i članka 41. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 2/08), Općinski načelnik objavljuje: 

OGLAS

za dodjelu novčane pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji

 u svrhu stambenog zbrinjavanja 

JAVNI POZIV ZA ODABIR VOLONTERA „OMLADINSKI KOORDINATORI“

jpU sklopu projekta Vijeća Europe koji se provodi u devetnaest općina u Bosni i Hercegovini načelnik općine Usora objavljuje Javni poziv za odabir dva volontera „Omladinska koordinatora“ (jedno muško i jedno žensko) koji će ispred općine Usora sudjelovati u Projektu Izgradnje Mjera Povjerenja.

Cilj ovog projekta jeste omogućivanje dinamičnog i konstruktivnog foruma za razmjenu i diskusiju između mladih osoba i njihovih općinskih vlasti. Namjena ove aktivnosti jeste da podrži zalaganja općine da mladi ljudi uključe, zadrže i usmjere svoju pozitivnu energiju u svrhu koristi općini kojoj pripadaju.

JAVNI POZIV za izbor stručnih osoba za rad u Povjerenstvu za tehnički pregled građevina

IMG 0530Na temelju članka 133. stavak 6., Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/14) i članka 41. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 5/17), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za izbor stručnih osoba za rad u Povjerenstvu za tehnički pregled građevina

Natječaj za popunu radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini na određeno vrijeme do 15.08.2018. godine.

mss stjepana_radicaNa temelju članka 130. Zakona o srednjoj školi (Sl. novine ZE-DO 05/04), članka 141. Pravila Mješovite srednje škole Stjepana Radića Žabljak-Usora, a sukladno Naputku o angažiranju nestručnih nastavnika od 12.06.2017., Školski odbor Mješovite srednje škole Stjepana Radića Žabljak raspisuje:

Natječaj
za popunu radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini na određeno vrijeme do 15.08.2018. godine.

Javni poziv za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini

 all1Na temelju Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini donesenog od strane Općinskog vijeća, broj 01-05-252/17 od 03.07.2017. godine i članka 107. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj 5/17), Općinski načelnik raspisuje:

 J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V

za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora