Na temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usorabroj 5/17), Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usorabroj 2/06), Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-02-43/23 od   27. 4 .2023. godine, Općinski načelnik upućuje  

 

J A V N I P O Z I V

za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2023. godini        

 

Općinsko vijeće Usora je zaključkom broj: 01-02-43/23 od 27. 4 .2023. godine prihvatilo Nacrt Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2023. godini. Istim zaključkom utvrđeno je da se Nacrt Programa upućuje se u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana.

 

Cilj javne rasprave o Nacrtu Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2023. godini  jeste da se predviđena rješenja u tom Nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz doprinos svih sudionika poboljšao tekst Nacrta Programa.

 

Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja Općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do  3. 6. 2023. godine.    

 

Nacrt Programa postavljen je na oglasnoj ploči Općine Usora i a isti će biti objavljen i na općinskim mrežnim stranicama (www.usora.com)  te je dostupan za uvid u Službi za gospodarstvo i financije.

     

 

                                                                                                                 

        

Preuzmite:
1. javni-poziv-za-sudjelovanje-u-javnoj-raspravi-program-poticaja-u-poljoprivredi
2. nacrt-odluka-o-usvajanju-programa-novcanih-poticaja-2023-poljoprivreda
3. obrazlozenje-nacrta-odluke-opcinski-poticaj-poljoprivreda-2023
4. zakljucak-ov-o-usvajanju-nacrta-programa-poticaja-u-poljoprivredi-u-2023
5. program-poticaja-poljopriovreda-2023