Na temelju članka 92. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj: 05/17), Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/06) i Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-02-42/23 od 27. 4. 2023. godine, Općinski načelnik upućuje:

 

 

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V

za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2023. godinu

 

 

 

Zaključkom broj: 01-02-42/23 od 27.4.2023. godine, Općinsko vijeće Usora je prihvatilo Nacrt Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2023. godinu i isti uputilo u proceduru javne rasprave.

 

Cilj javne rasprave o Nacrtu Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2023. godinu jeste da se predviđena rješenja u tom Nacrtu učine dostupna svim zainteresiranim subjektima, kako bi se kroz doprinos svih sudionika poboljšao tekst Nacrta Programa.

 

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti sa područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, na način da zainteresirani sudionici, da pisanim putem dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Odluke, nacrt Programa i druge prateće dokumente zaključno s 5.6.2023. godine, u pisanom obliku na pisarnicu Općine Usora ili putem pošte na adresu: Općina Usora, Sivša bb, 74230 Usora ili putem elektroničke pošte na adresu: info@usora.coms naznakom „Za Nacrt Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2023. godinu“


Središnja javna rasprava održat će se u dvorani za sjednice Općinskog vijeća u utorak, 30.5.2023. godine s početkom u 16:05 sati.

 

Nacrt Programa postavljen je na oglasnoj ploči općine Usora i isti će biti objavljen na Općinskim mrežnim stanicama (www.usora.com), te je dostupan za uvid u Službi za gospodarstvo i financije.

Preuzmite:
1. javni-poziv-javna-rasprava-program-poticaja-za-gospodarstvo-2023.-godine
2. nacrt-ugovora
3. odluka-o-usvajanju-i-program-poticaja-gospodarstva-2023.-god-nacrt
4. zakljucak-ov-o-usvajanju-nacrta-programa-poticaja-za-razvoj-gospodarstva-u-2023
5. smjernice-za-podnositelje-prijava-2023-nacrt
6. prijavni-obrazac-2023
7. izjava-o-nepostojanju-duga-1-
8. izjava-o-primljenim-de-minimis-pomocima-i-drugim-drzavnim-pomocima-6.8
9. izjave-3x