Na temelju Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2023. godini („Službeni glasnik općine Usora“, broj  6/23) i članka  107.  Statuta  općine  Usora  („Službeni  glasnik  općine  Usora“,  broj  05/17),  Općinski  načelnik  raspisuje:

 

J A V N  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje 

           na području općine Usora u 2023. godini
Tekst javnog poziva

Obrazac zahtjeva