Općinski poticaji u poljoprivredi

pšenicaProračunom općine Usora za 2012. godinu utvrđene su 'Subvencije poljoprivredi, udrugama i pčelarima'.

Sukladno u Proračunu raspoloživim redstvima Općinski načelnik donio je Program novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini PDF za zasijane površine poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednim kulturama pšenica i kukuruz, minimalne zasijane površine 1 ha (10 dunuma). 

Na temelju gore navedenog Programa Općinski načelnik raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini PDF.

JAVNI POZIV ZA PROJEKTE IZ OBLASTI INKLUZIJE U OBRAZOVANJU

inkluzija u osnovnom i srednjem obrazovanju Fond otvoreno društvo BiH poziva zainteresirane nevladine organizacije i obrazovne institucije da podnesu prijedloge projekata iz oblasti inkluzije u osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Poziv se objavljuje u skladu sa strateškim opredjeljenjem FOD BiH da svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje koje se zasniva na principima odgovornosti, jednakopravnosti i kvalitete.

Popis obrađenih zahtjeva po Programu poticaja iz 2011. godine u općini Usora

seloFederalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na svojoj web stranici objavilo je Popis obrađenih zahtjeva po Programu poticaja iz 2011.godine.

 

Zbog izraženog interesa javnosti i mnogobrojnih kontroverzi koje su pratile način ostvarivanja ovih poticaja kod  Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donosimo SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI u OPĆINI USORA.Poljoprivrednim proizvođačima u Općini Usora prema ovome spisku odobreno je ukupno 97.288,44 KM. 

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Proračuna FBiH 2012. godini

ministar Samir KaplanNa temelju članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih  Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu - Federalnom ministarstvu kulture i sporta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/12 ), federalni ministar kulture i sporta objavljuje

 JAVNI POZIV

 

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini 

Odluka o javnim priznanjima općine Usora

Općina Usora

Povjerenstvo za odlikovanja i općinska priznanja općine Usora raspisuje Natječaj za dodjelu Javnih priznanja općine Usora.

Prijedlozi za dodjelu Javnih priznanja općine Usora upućuju se Povjerenstvu za odlikovanja i općinska priznanja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva, t.j. od 30.03. do 13.04.2012. godine

Općinsko vijeće Usora donijelo je Zaključak broj:01-05-40/12 od 23.03.2012. godine kojim se u formi nacrta usvaja  Odluka o javnim priznanjima općine Usora i ista upućuje u Javnu raspravu koju će provesti Općinski načelnik Anto Čičak.

Načelnik Anto Čičak upućuje Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o javnim priznanjima općine Usora koja će se održati 13.04.2012. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Usora.

Pozivamo sve zainteresirane građane, predstavnike javnih poduzeća i javnih ustanova, predstavnike mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i političkih stranaka da nazoče ovoj javnoj raspravi i svojim aktivnim sudjelovanjem pridonesu boljem i kvalitetnijem donošenju ove Odluke.

Javni oglas Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK

Čuvar šuma_Lugar

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Zeničko – dobojskog kantona
UL. Kučukovići broj 2
72 000 Zenica
Objavljuje se javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Kantonalnoj upravi za šumarstvo, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko – dobojskog kantona:

-Kantonalna uprava za šumarstvo:

1. Viši referent – čuvar šuma (lugar) – 5 (pet) izvršitelja

 

 

JAVNI POZIV ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA

sportsNa temelju članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa V. Broj 344/2012 od 22.03.a2012. godine, federalni ministar kulture i sporta/federalni ministar kulture i športa objavljuje 

JAVNI POZIV  

ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2012. GODINI