JAVNI POZIV ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA

sportsNa temelju članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa V. Broj 344/2012 od 22.03.a2012. godine, federalni ministar kulture i sporta/federalni ministar kulture i športa objavljuje 

JAVNI POZIV  

ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2012. GODINI 

Javni oglasi Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

mr. sci. Adil OsmanovićFederalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine raspisalo je: 

1. Javni oglas za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomoći održivog povratka- izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širi društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine                                            

Pod infrastrukturnim objektima po ovome oglasu podrazumijevaju se: 1. putne infrastrukture; 2. vodovodne i kanalizacione infrastrukture; 3. objekata zdravstvene zaštite; 4. objekata vjerskog i sakralnog karaktera; 5. objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera; 6. elektro mreže; 7. ostali objekti od značaja za širu društvenu zajednicu.

Pravo sudjelovanja na ovaj Javni oglas imaju: organi vlasti, institucije i vjerske zajednice, te udruženja/ organizacije/ asocijacije čije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu održivost.

Javni poziv federalnog ministarstva kulture i sporta

Ministar Salmir KaplanFederalno ministarstvo kulture i sporta raspisalo je Javni poziv za utvrđivanje programa i projekata iz oblasti kulture i umjetnosti od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu.


Udruženja građana i organizacije u oblasti kulture koji se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulture imaju pravo apliciranja na Javni poziv.

NATJEČAJ ZA PRIJEDLOGE PROJEKATA NEFORMALNIH GRUPA MLADIH U USORI

Omladinska banka je program čiji je cilj povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode neformalne grupe mladih.

Omladinskom bankom Usora uz podršku Zaklade Mozaik i Općine Usora upravlja deset članova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji imaju ulogu da na osnovu prioriteta i potreba mladih, raspisuju natječaje i odlučuju o financiranju projekata neformalnih grupa mladih u općini Usora.

poziv za projekte mladih_usora

prijava za projekte mladih_usora

Javni poziv za dodjelu novčane potpore poljoprivrednim proizvođačima

Općinski načelnik Anto čičak raspisao je 28.10.2011. godine, sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu općine Usora za 2011. godinu Javni poziv za dodjelu novčane potpore poljoprivrednim proizvođačima koji se bave uzgojem krava i junica, a u svrhu ublažavanja posljedica od suše na području općine Usora.