Općinsko vijeće Usora je na svojoj XXV. (dvadesetpetoj) redovitoj sjednici održanoj dana 3.11.2023. godine usvojilo Nacrt Proračuna općine Usora za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2024. godinu.

Organizatori javne rasprave su Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije. Usmeni dio rasprave će se održati u dvorani Općinskog vijeća Usora, u četvrtak 7.12.2023. godine s početkom u 16:00 sati.

Pozivaju se svi zainteresirani građani, pravne osobe, predstavnici javnih poduzeća i javnih ustanova Općine Usora, predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i političkih stranaka da svojim aktivnim sudjelovanjem pridonesu što boljem i kvalitetnijem odvijanju javne rasprave.

Preuzmite:
1. javni-poziv-za-sudjelovanje-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-proracuna-i-odluke-o-izvrsenju-proracuna-za-2
2. nacrt-obrazlozenje-2024
3. nacrt-2024-
4. odluka-o-izvrsenju-proracunu-2024-prijedlog
5. obrazac-5-unakrsna-klasifikacija-rashoda-i-izdataka-proracuna-po-ekonomskoj-i-funkcionalnoj-klasifik
6. tabela-raspored-izvora-sredstva-2023-novi-kopija
7. zakljucak-ov-o-prihvacanju-nacrta-odluke-o-izvrsenju-proracuna-za-2024
8. zakljucak-ov-o-prihvacanju-nacrta-proracuna-opcine-usora-za-2024