Na temelju članka 92. Statuta općine Usora ("Službeni glasnik općine Usora" broj 5/17), Odluke o javnim raspravama u općini Usora ("Službeni glasnik općine Usora" broj 2/06), Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-02-51/22 od 9.5.2022. godine, Općinski načelnik upućuje:

JAVNI POZIV

za sudjelovanje u Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o usvajanju Integrirane strategije razvoja općine Usora za razdoblje 2022.-2027. godine


Općinsko vijeće Općine Usora je Zaključkom broj: 01-02-51/22 od 9.5.2022. godine prihvatilo Nacrt Odluke o usvajanju Integrirane strategije razvoja općine Usora za razdoblje 2022. – 2027. godine. Istim zaključkom utvrđeno je da će se o Nacrt Odluke i Integriranoj strategiji razvoja općine Usora provesti javna rasprava u trajanju od 30 dana.

 

Cilj Javne rasprave o Nacrtu Odluke i Integriranoj strategiji razvoja općine Usora za razdoblje 2022. – 2027. godine je da se predviđena rješenja u tom Nacrtu Odluke i Integriranoj strategiji razvoja učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst Nacrta Odluke i Integrirane strategije razvoja.

 

Nacrt će biti objavljen na web stranici Općine Usora (www.usora.com), i bit će dostupan za uvid svim zainteresiranim osobama u Službi za gospodarstvo i financije. Zbog praktičnih razloga, kao i zbog epidemioloških mjera, javna rasprava (konzultacija javnosti) provest će se pisanim putem, tako da će prijedlozi, primjedbe i sugestije na Nacrt Odluke i Strategiju dostavljati pisanim putem, uključujući i predlaganje novih projekata kojima se ostvaruju strategijom utvrđene mjere, programi i strateški ciljevi razvoja. Prijedlozi, primjedbe i sugestije dostaviti na protokol Općine ili na e-mail info@usora.com.

 

Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja Općine Usora da se odazovu ovoj Javnoj raspravi, a svoje primjedbe, prijedloge i sugestije mogu dostaviti u pisanom obliku do 17.6.2022. godine. 
Preuzmite:
1. javni-poziv-javna-rasprava-strategija
2. odluka-o-usvajanju-nacrta-integrirane-strategije-nacrt-2022
3. projektni-obrazac-prazan
4. projektni-obrazac-primjer
5. usora-nacrt-final-28.04.2022-final-nacrt
6. zakljucak-o-usvajanju-nacrta-odluke-integrirana-strategija-razvoja-1