Općinsko vijeće općine Usora je na svojoj IX. (devetoj) redovitoj sjednici održanoj dana 21.10.2021. godine usvojilo nacrt Proračuna općine Usora za 2022. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2022. godinu, te o tome donijelo Zaključak.              

Organizatori javne rasprave su Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije. Glavna (središnja) javna rasprava će se održati u ponedjeljak, 22.11.2021. godine u dvorani za sjednice Općinskog vijeća sa početkom u 16:00 sati, uz pridržavanje epidemioloških mjera zaštite. Imajući u vidu broj sudionika koji pristupi javnoj raspravi, u slučaju da u dvorani za sjednice Općinskog vijeća nije moguće osigurati propisane epidemiološke uvjete, javna rasprava će se održati u istom terminu u sportskoj dvorani u Sivši. 

Pozivaju se svi zainteresirani građani, pravne osobe, predstavnici javnih poduzeća i javnih ustanova Općine Usora, predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i političkih stranaka da svojim  aktivnim sudjelovanjem pridonesu što boljem i kvalitetnijem odvijanju javne rasprave.

Uvažavajući složenu epidemiološku situaciju i naložene mjere zaštite preporuča se da se u što većoj mjeri izvrši uvid i dostave primjedbe, prijedlozi i sugestije pisanim putem, a na javnu raspravu da se uputi max. jedan po predstavnik. 

Preuzmite:
1. javni-poziv-proracun-2022
2. nacrt-2022
3. nacrt-obrazlozenje-2022
4. obrazac-5-unakrsna-klasifikacija-rashoda-i-izdataka-proracuna-po-ekonomskoj-i-funkcionalnoj-klasifik
5. odluka-o-izvrsenju-proracunu-2022-nacrt