Javni poziv za pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje taksi prijevoza za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajališta Općine Usora

Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona – Novi prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 10/19) i članka 12. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 11/19), Plana korištenja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu općine Usora broj 02-23-93/19 od 10.12.2019. godine, Služba za gospodarstvo i financije objavljuje:

Javni poziv za dodjelu lokacija za privremeno korištenje zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora

Na temelju članka 9. Odluke o uvjetima i načinu davanja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora na privremeno korištenje („Službeni glasnik Općine usora“ broj:9/18), Plana korištenja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora broj:02-23-93/19 od 10.12.2019. godine i članka 41. Statuta Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 5/17) Općinski načelnik objavljuje:

Javni oglas za prodaju nekretnine vlasništvo Penava (Dragana) Miroslava

Na temelju članka 102. u vezi sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj 52/09, Zakona o građevinskom zemljišti (Službene novine FBiH», broj 25/03), Zakona o stvarnim pravima u FBiH («Sl. novine FBiH», broj 66/13,100/13), članka 3. Odluke o pravu preče kupovine nekretnina na teritoriji općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj: 3/2015), članka 4. Instrukcije o provođenju Odluke o pravu preče kupovine na teritoriji Općine Usora broj: 02-24-02/15 od 1. 4. 2015. godine i ponude advokata Džido Martina iz Jelaha po punomoći Penava (Dragana) Miroslava iz Velike Gorice, broj: 03-01-24-239/19 od 10. 10. 2019. godine, Služba za gospodarstvo i financije Općine Usora dana 10. 10. 2019. godine raspisuje:

Javni oglas za prodaju nekretnina/zemljišta - Jakov Mandir

Na temelju članka 102. u vezi sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj 52/09, Zakona o građevinskom zemljišti (Službene novine FBiH», broj 25/03), Zakona o stvarnim pravima u FBiH («Sl. novine FBiH», broj 66/13,100/13), članka 3. Odluke o pravu preče kupovine nekretnina na teritoriji općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj: 3/2015), članka 4. Instrukcije o provođenju Odluke o pravu preče kupovine na teritoriji Općine Usora broj: 02-24-02/15 od 01.04.2015. godine i ponude Mandir (Peje) Jakova iz Sivše, broj: 03-01-24-233/19 od 11. 9. 2019. godine, Služba za gospodarstvo i financije Općine Usora dana 11. 9. 2019. godine raspisuje:

JAVNI POZIV ZA IZBOR STRUČNIH OSOBA ZA RAD U POVJERENSTVU ZA TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINA

Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u Povjerenstvu za tehnički pregled građevina broj: 02-23-37/19 objavljen dana 02.09.2019. godine na oglasnoj ploči Općine Usora i web stranici Općine Usora, u skladu sa činjenicom kako je zbog propusta oglašivača izostala objava u dnevnim novinama, te će isti biti objavljen 21.09.2019. godine u dnevnim novinama „Večernji list” Mostar, produžuje se rok za dostavu prijava i traje do 06.10.2019. godine.