Služba za gospodarstvo i financije općine Usora, na temelju članka 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06 i 2/10), članka 5. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) i rješenja Općinskog načelnika, broj: 02-27-69/19 od 18. 10. 2019. godine, 

OBAVJEŠTAVA

I JAVNO POZIVA ZAINTERESIRANE PRIJEVOZNIKE


Obavještavaju se zainteresirani prijevoznici da je rješenjem Općinskog načelnika, broj: 02-27-69/19 od 18.10.2019. godine, pokrenut postupak usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama na području općine Usora za razdoblje 2020-2023. godina.

 

Zainteresirani prijevoznici koji imaju registrirane redove vožnje za općinske autobusne linije i žele iste održavati u narednom registracijskom razdoblju, kao i prijevoznici koji žele predložiti red ili redove vožnje za postupak usklađivanja općinskih autobusnih linija, pozivaju se da podnesu zahtjev za usklađivanje redova vožnje.


Više o pozivu u priloženoj dokumentaciji:


Preuzmite:
1. javni-poziv-2019
2. daljinar
3. obrasci
4. rjesenja-redovi-voznje-4-
5. rjesenje-o-naknadi