Na temelju članka 92. Statuta Općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj: 05/17), Odluke o javnim raspravama u Općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 6/23) i Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-02-05/24 od 9. 2. 2024. godine, Općinski načelnik upućuje:


J A V N I    P  O  Z  I  V

za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2024. godinu

Preuzmite:
1. javni-poziv-za-sudjelovanje-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-odluke-o-usvajanju-programa-poticaja-za-razvo
2. smjernice-za-podnositelje-prijava-2024-nacrt
3. odluka-o-usvajanju-i-program-poticaja-gospodarstva-2024.-god-nacrt
4. obrazac-izvjestaja
5. prijavni-obrazac-2024.-godina
6. ugovor-poticaj-za-razvoj-gospodarstva-2024
7. izjava-o-nepostojanju-duga-1
8. izjave-3x-1
9. zakljucak-opcinskog-vijeca-usora-o-usvajanju-nacrta-programa-poticaja-za-gospodarstvo-za-2024.-godin