Pozivaju se svi građani, pravne i fizičke osobe, predstavnici javnih poduzeća, institucija, ustanova, nevladinih organizacija i ostalih, koji u fokusu svojih interesiranja i aktivnosti imaju pitanja na koja se odnosi nacrt Odluke o visini naknade za uspostavljanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Općine Usora  i javnim dobrima kojim upravlja i raspolaže Općina Usora, da s eaktivno  uključe u javnu raspravu. 

Rok za provođenje javne rasprave je 15 dana, u razdoblju 21.11. 2023. godine -  05.12.2023. godine, tako da svi učesnici u javnoj raspravi svoje eventualne prijedloge, primjedbe i mišljenja o nacrtu Odluke o visini naknade za uspostavljanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Općine Usora i javnim dobrima kojim upravlja i raspolaže Općina Usora mogu dostaviti lično na protokol općine Usora, putem e-mail adrese: info@usora.com ili putem pošte najkasnije do 5.12.2023. godine na adresu:

 

Općina Usora

Trg 110 HVO Brigade, broj 3, Srednja Omanjska, 74230  Usora

Preuzmite:
1. poziv-na-javnu-raspravu
2. program-javne-rasprave
3. odluka-o-visini-naknade-za-uspostavljanje-prava-sluznosti
4. zakljucak