Razvojna agencija Žepče, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje ZDK, poziva nezaposlene osobe na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ZDK da se prijave za sudjelovanje u projektu „T4E (Training for employer) – Obuka za potrebe poslodavca“, koji je financiran od strane Europske unije, a provodi se u okviru druge faze projekta „Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji implementira Međunarodna organizacija rada u BiH.

Prednost na prijavu i sudjelovanje imaju nezaposlene osobe prijavljene na evidenciji Biroa za zapošljavanje Žepče, Zavidovići, Maglaj i Usora, žene, mladi (mlađi od 30 godina), nezaposleni koji su registrirani u evidenciji zavoda za zapošljavanje duže od 12 mjeseci i lica sa invaliditetom. 

Rok za dostavljanje prijava po ovom Javnom pozivu je otvoren do 17.11.2023. godine.Preuzmite:
1. javni-poziv-nezaposlenim-osobama-za-poha-anje-obuka-po-programima-osposobljavanja
2. prilog-1-prijavni-obrazac-obuke-ilo-epoxy