Usora, dana 23.11.2022. godine - U sali Općinskog vijeća potpisan je Memorandum o suradnji za razdoblje 2023-2026. godine između Fondacije Mozaik i Općine Usora. U ime općine Usora Memorandum o suradnji je potpisao općinski Načelnik Zvonimir Anđelić, a u ime Fondacije Mozaik direktor Željko Pauković.

Pored potpisa Memoranduma, održana je i promocija rezultata urađenih projekata Omladinske banke Usora za 2022. godinu. Projekti koji se odnose na učenike i učenice MSŠ Stjepan Radić, projekti JPU „Ivančica“, te projekti koji se odnose na mikrobiznise poput „Podrške za MNK“ Usora ili „Vidimo se na meraji“.

Općina Usora i Fondacija Mozaik imaju suradnju već 12. godina, koja se odnosi na razvoj i podršku Omladinske banke Usora u razdbolju 2011-2021. godine, 3 mikrobiznisa vrijednosti 6.004 KM i 91 projekata ukupne vrijednosti 293.439 KM koji su realizirali 1.430 mladih volontirajući i radeći 9368 sati da bi 20552 osoba imalo direktne koristi od realiziranih projekata. Tijekom 2022. godine odobreno je 9 projekata, a ukupna vrijednost iznosi 18.289,37 KM.

Omladinska banka pruža potporu mikrobiznisima mladih, te razvoju društvenog poduzetništva mladih, investiranju u razvoj prototipa i pokretanju društvenih biznisa kroz Mozaik.

Preuzmite:
1. onedrive-1-11-23-2022
2. onedrive-2022-11-23