Općinsko vijeće Usora je zaključkom broj: 01-05-132/22 od 9.11.2022. godine prihvatilo Nacrt Odluke o kanalizaciji. Istim Zaključkom utvrđeno je da se Nacrt Odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana.

Cilj javne rasprave o Nacrtu Odluke o kanalizaciji je da se predviđena rješenja o tom Nacrtu Odluke učine dostupnim građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst Nacrta Odluke kanalizaciji.

Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja Općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Organizatori javne rasprave su Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije. Usmeni dio javne rasprave će se održati u dvorani Općinskog vijeća Usora, u petak, 9.12.2022. godine s početkom u 16:00 sati, gdje će biti organizirana jedna središnja javna rasprava. Primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Odluke o kanalizaciji mogu se dostaviti pisanim putem, na općinski protokol ili e-mail info@usora.com zaključno s 13.12.2022. godine. 

Preuzmite:
1. javni-poziv-za-sudjelovanje-u-javnoj-raspravi-nacrt-odluke-o-kanalizaciji
2. odluka-o-kanalizaciji-nacrt-ov-javna-rasprava
3. zakljucak-ov-o-usvajanju-nacrta-odluke-o-kanalizaciji