Na temelju članka 92. Statuta općine Usora ("Službeni glasnik općine Usora" broj 5/17), Odluke o javnim raspravama u općini Usora ("Službeni glasnik općine Usora" broj 2/06), Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-02-92/22 od 29.7.2022. godine, Općinski načelnik upućuje:

 JAVNI POZIV

za sudjelovanje u Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Usora


Općinsko vijeće Usora je zaključkom broj: 01-02-91/22 od 29.7.2022. godine prihvatilo Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Usora. Istim Zaključkom utvrđeno je da se Nacrt Odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana.

Cilj javne rasprave o Nacrtu Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Usora je da se predviđena rješenja o tom Nacrtu Odluke učine dostupnim građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Usora.

Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja Općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 23.9.2022. godine.


Preuzmite:
1. javna-rasprava-o-nacrtu-odluke-o-lokalnim-i-nerazvrstanim-cestama-poziv
2. odluka-o-lokalnim-i-nerazvrstanim-cestama-opcine-usora-nacrt
3. popis-javnih-lokalnih-i-nerazvrstanih-cesta-u-opcini-usora
4. zakljucak-o-usvajanju-nacrta-odluke-o-lokalnim-i-nerazvrstanim-cestama