Na  temelju članka 9. Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/06), Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2022. godinu („Službeni glasnik općine Usora“ broj 4/22), Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Usora za 2022. godinu („Službeni glasnik općine Usora“ broj 10/21), Smjernica za podnositelje prijava kod realizacije Programa poticaja za razvoj gospodarstva u Općini Usora za 2022. godinu i članka 107. Statuta općine Usora  („Službeni  glasnik  općine  Usora“,  broj  05/17),  Općinski  načelnik raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja za razvoj gospodarstva

za 2022. godinu


Općina   Usora raspisuje   Javni  poziv   za  prikupljanje   prijava  za  odabir  korisnika   grant  sredstava Općine  Usora po Programu poticaja za razvoj gospodarstva za 2022. godinu.  Sredstva  utvrđena u Programu u iznosu od 10.000,00 KM  usmjeravaju se  u cilju povećanje broja novoosnovanih subjekata malog gospodarstva i podržavanje poduzetnika jednokratno po Programu za 2022. godinu, uz održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti, te poticanje osoba i žena sa područja općine Usora na zapošljavanje i samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje u poduzetništvo, te stvaranje novih radnih mjesta, radi ostvarivanja i održavanja veće stope zaposlenosti.

Poticanje i  promociju   poduzetništva    i  samozapošljavanja  na području   općine Usora realizirat će se kroz Program  koji treba da doprinese  ostvarenju  ciljeva:

•     povećanje  broja novoosnovanih   privrednih  subjekata;

•     povećanje  broja zaposlenih kroz samozapošljavanje  i novo zapošljavanje;


Podnositelj prijave priprema svoju prijavu sukladno sa Smjernicama za  podnositelje prijava   koje su sastavni dio aplikacijskog  paketa i dostupne  su na web stranici  Općine Usora www.usora.com ili se mogu  dobiti na mail adresi: info@usora.com kao zatražiti i dobiti sve dodatne  informacije.

 

Prijavni   obrazac  i mala kuverta s  osobnim  podacima   (ime,  prezime,   adresa,  kontakt  telefon i mail) dostavljaju se u drugoj zatvorenoj  kuverti osobno  u Protokol  Općine Usora  ili  poštom  na adresu:


OPĆINA  Usora,  Sivša bb, 74230 Usora

s naznakom:

 

Ne otvarati - Za javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja za razvoj

                         gospodarstva za 2022. godinu

 

Krajnji  rok za podnošenje  prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva, odnosno zaključno s danom 26. 6. 2022. godine. 

Sve ostale informacije, vezano za Javni poziv, zainteresirani mogu pronaći u privitku ispod. 


 

Preuzmite:
1. javni-poziv-poticaj-za-razvoj-gospodarstva-2022
2. programa-poticaja-za-razvoj-gospodarstva-2022
3. smjernice-za-podnositelje-prijava
4. prijavni-obrazac
5. proracun-projekta-obrazac
6. izjava-o-nepostojanju-duga
7. izjava-o-primljenim-de-minimis-pomocima-i-drugim-drzavnim-pomocima
8. izjave-x3