Na temelju članka 2.13 stavak (1) točka 8.Izbornog zakona BiH(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s člankom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), općinsko izborno povjerenstvo Usora raspisuje se:

 J A V N I  O G L A S

za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave Javnog oglasa na oglasnoj ploči Općine, na internet-stranici Općine i radio postaji Usora.

Prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj kuverti u sjedište izbornog povjerenstva sa naznakom:

Općinsko izborno povjerenstvo Usora

Adresa: Sivša bb, 74230 Usora

„Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata- ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborno povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Sve ostale informacije, vezano za Javni oglas, zainteresirani mogu pronaći u privitku ispod. 

Preuzmite:
1. javni-oglas-kontrolori-scan
2. prijavni-obrazac-kontrolori