Poštovani sugrađani općine Usora!

 

Budući da su informacijske tehnologije postale dostupne velikom dijelu građana, započeti su procesi reforme javne uprave na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini pa tako i u općini Usora kako bi usluge javne uprave bile dostupnije krajnjim korisnicima: građanima, organizacijama, ustanovama i poslovnoj zajednici, čime se ujedno osigurava veća transparentnost rada javne uprave i pojeftinjenje javnih usluga.

 

S tim u vezi doneseni su određeni Akcijski planovi i ti procesi teku svojom dinamikom. Da bi proces zaživio u punom kapacitetu nužno je donošenje izmjena i dopuna različitih zakona i podzakonskih propisa, uključujući i propise vezane za digitalne potvrde kao temeljni uvjet za razvoj elektroničkog poslovanja.

 

Općina Usora, slijedeći te reformske aktivnosti i dobre prakse u okviru svoje nadležnosti, poduzima sve ono što doprinosi tim ciljevima. To uključuje i jačanje ljudskih kapaciteta u ovoj oblasti, gdje je potrebno uspostaviti odgovarajuću središnju jedinicu za e-upravu.Ti procesi već teku i razvijat će se svojom dinamikom. Također, informacijsko-komunikacijska infrastruktura je od suštinskog značaja za razvoj e-uprave, i ona, iako je solidno razvijena u općini Usora zahtijeva daljnja unapređenja (u mreže, poslužitelj, data-centar itd.) jer bez nje nije moguće razvijati elektroničko poslovanje. Zatim, nužan je zajednički okvir i standardi informacijske arhitekture kao i okvir za interoperabilnost, što će se rješavati u okviru reforme na višim razinama. U završnoj fazi reforme javne uprave građani će moći zahtjev za uslugu podnijeti elektronički, što uključuje prijavu na korisnički dio portala.

 

Lista ciljeva u reformskoj oblasti e-uprava završava sa elektroničkim informacijama i servisima (uslugama)  za građane i za poslovne subjekte. Informacije i servisi na portalima značajno unapređuju dostupnost usluga za korisnike, skraćuju potrebno vrijeme za obavljanje upravnih postupaka, a osim toga i standardiziraju procese. U akcijskom planu kao temelj za nuđenje informacija i usluga razvijaju se portali e-uprava. Elektroničke informacije i usluge na taj način biti će dostupne po sustavu “sve na jednom mjestu”. Naravno za sve ovo potrebno je i određeno vrijeme da se reformski procesi okončaju.

 

Općina Usora je, u ovoj fazi nakon redizajna općinske web stranice www.usora.com od usluga e-uprave razvila sljedeće usluge i informacije, kao dio elektroničke uprave:

 

-      Izbornik E-Uprava/ Informacije o upravnim postupcima– ovdje se mogu preuzeti elektronički obrasci koji su grupirani u 10 oblasti is kojima se mogu podnijeti Zahtjevi za različite upravne postupke, sa svim uputama potrebnim za učinkovito upravno rješavanje, s nužnim prilozima, administrativnoj pristojbi i dr. Stranka može preuzeti potrebni obrazac popuniti ga, prikupiti potrebne priloge i sve to predati na Pisarnicu općinske uprave. Ukoliko npr. stranka ne posjeduje računalo i pisač može se iz obrasca zahtjeva informirati što joj je sve potrebno za brzo i uspješno dobivanje usluge u općinskoj upravi;

 

-      U izborniku Općinsko vijeće/ Službeni glasnik općine Usora nalaze se Službena glasila općine Usora počev od 2009. godine, gdje se može izvršiti uvid u sve donesene akte općinskih tijela vlasti: Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;

 

-      U izborniku Općinsko vijeće/ Registar propisa općine Usora nalaze se svi općinski propisi grupirani prema oblastima s naznakom Službenog glasnika u kojemu je objavljen, tako da se može i na taj način izvršiti uvid u isti;

 

-      Na Izborniku OPĆINA USORA mogu se vidjeti informacije o općini Usora, o Javnim ustanovama,  Javnim poduzećima, Ispostavama institucija ili ustanova, Podružnicama javnih poduzeća, Gospodarskim subjektima u Usori, Registar udruženja, sa potrebnim kontakt podatcima;

 

-      Na izborniku KONTAKT/ Kontakt informacije – nalazi se forma za slanje elektroničke poruke i kontakt podatci svih zaposlenika općine Usora, sa službenim nazivom radnog mjesta, imenom službenika, brojevima telefona i e-mail adresom svih zaposlenika, tako da se građani mogu izravno obratiti za potrebne konzultacije i informacije.

 

Općina Usora je ugovorila konzultantske usluge za uspostavu sustava financijskog upravljanja i kontrole, kojim će se razraditi svi procesi koji se provode u općini Usora, jasno definirati mehanizmi kontrole i odgovornosti, tako da će se time dodatno upotpuniti registar administrativnih postupaka i obrasci za sve te postupke.

 

Također, u završnoj Fazi je izrada Integrirane strategije razvoja općine Usora za razdoblje 2022. – 2027. tako da će svim građanima biti transparentno predočeni razvojni planovi u narednom šestogodišnjem razdoblju.

 

 

S poštovanjem,

                         OPĆINSKI NAČELNIK