Pošaljite nam poruku


Općina Usora

Sivša bb
74230 Usora
Federacija BiH
Bosna i Hercegovina

info@usora.com
+387 32 899 447; 893 479
+387 32 893 514
www.usora.com
www.facebook.com/OpcinaPozicija

(Ime i Prezime)

  Kontakt

Protkol općine Usora

Referent središnje pisarnice - upisničar

Ankica Lukić

032/899-447

063/719-249

ankica.lukic@usora.com

Kabinet načelnika

Općinski načelnik

Zvonimir Anđelić

032/895-240

063/382-494

zvonimir.andjelic@usora.com

 

Općinsko pravobraniteljstvo

 

Općinska pravobraniteljica

Biljana Rakočević

032/889-052

063/433-908

biljana.rakocevic@usora.com

 

Općinsko vijeće

 

Tajnica Općinskog vijeća

Katić Dijana

032/889-053

063/719-169

dijana.katic@usora.com

 

Služba za gospodarstvo  i financije

 

Pomoćnik načelnika

Bonić Anto

032/895-210

063/719-166

anto.bonic@usora.com

Samostalni referent za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Marta  Pranjić

032/889-047

063/448-054

marta.pranjic@usora.com

Samostalni referent za proizvodne i uslužne djelatnosti i turizam

Mara Džido

032/889-047

063/451-654

mara.dzido@usora.com

Referent za računovodstvo,
knjigovodstvene i blagajničke poslove

Boro Glamatović

032/895-209

063/526-889

boro.glamatovic@usora.com

Stručni suradnik za upravljanje
razvojem i planiranje

Labudović Ivica

032/889-046

063/719-168

ivica.labudovic@usora.com

Odsjek za inspekcijske, pravne
 i opće poslove

Goran Tadić

032-889-050

063/719-162

goran.tadic@usora.com 

 

Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam

 

Pomoćnik načelnika

Katić Dario

032/895-211

063/719-161

dario.katic@usora.com

Referent za katastarske poslove

Blaženka Krajina

032/889-054

063/540-303

blazenka.krajina@usora.com

Samostalni referent za održavanje
premjera

Katić Ivan

032/889-048

063/719-173

ivan.katic@usora.com

Stručni suradnik za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i građenje

Ana Nikić

032/889-048

063/374-259

ana.nikic@usora.com

Služba stručnih, općih poslova  i duštvenih djelatnosti

Pomoćnik načelnika

Grujo Martin

032/895-297

063/719-158

martin.grujo@usora.com

Referent za rad, socijalnu i
zdravstvenu zaštitu

Mandić Ljerka

032/895-239

063/719-175

ljerka.mandic@usora.com

Referent za obrazovanje, kulturu, sport, udruge građana, mjesne zajednice, izbjegle i raseljene osobe

Topalović Ivo

032/889-051

063/719-248 

ivo.topalovic@usora.com

Referent za građanska stanja 
- matičar

Ivić Katarina

032/889-450

063/719-177

katarina.ivic@usora.com

Samostalni referent za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Drago Ćosić

032-889-051

063/611-165

drago.cosic@usora.com

Stručni suradnik za pitanja braniteljsko invalidske zaštite

Pranjić Mario

032/895-296

063/719-170

mario.pranjic@usora.com 

Mjesne zajednice općine Usora

 

MZ Alibegovci

063/420-032

063/377-435

slavenprakljacic@gmail.com

 

MZ Bejići

063/364-544

063/378-843

pero.paukovic00@gmail.com 

 

MZ Jeleči - Filipovići

063/460-013

063/381-936

j.filipovic@hotmail.com

 

MZ Makljenovac

063/379-497

063/384-024

mzmakljenovac@gmail.com

 

MZ Omanjska

063/400-844

063/384-376

mzomanjska1@gmail.com

 

MZ Sivša

063/115-020

063/384-378

mz.sivsa01@gmail.com

 

MZ Sr. Omanjska

063/374-117

063/387-195

unrohvousora@gmail.com

 

MZ Ularice

063/333-243

063/387-604

mzularice@outlook.com

 

MZ Žabljak

063/374-488

063/425-420

mz.zabljak@gmail.com