Raspisuje se Javni poziv za dodjelu lokacija za privremeno korištenje zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora sukladno Odluci o uvjetima i načinu davanja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora na privremeno korištenje („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 9/18) i Planu korištenja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora („Službeni glasnik Općine usora“ broj:8/20). 
Predmet javnog poziva su površine, objekti i parcele:


  • Parcela Čičci, dio k.č. 1426/8  K.O.  Omanjska
  • Poslovna zgrada – Bivša vojarna, dio k.č.  2186/2,  K.O. Omanjska
  • Lugovi polja k.č. 4173/1, 2051/10, 2051/11, 2051/13, 2053/2, 2054/2,281/5, K.O. Omanjska
  • Lugovi polja, k.č. 2054/1 i k.č. 2054/3 K.O. Omanjska
Period dodjele površina, objekata i parcela je godina dana. 
Pravo na sudjelovanje u javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti, te pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne proizvodnje odnosno pravne i fizičke osobe upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata koji se vodi u Općini Usora.

Prijavu na objavljeni Javni poziv ponuđači podnose Povjerenstvu za provođenje javnog poziva na prijavnom obrascu pripremljenom za ovu namjenu.


Javni poziv ostaje otvoren 15 dana u razdoblju  03.02 2021. godine do 19.02.2021. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Usora, web stranici Općine Usora i putem radio Usore.    

       
Obrazac prijave na javni poziv kao i više informacija o javnom pozivu možete pronaći u Aktima u privitku.                                                                                                                                                                                                            

Preuzmite:
1. javni-poziv-privremeno-koristenje-zemljista-i-objekata
2. obrazac