Saziv za XXX. (tridesetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17), predsjedatelj Općinskog vijeća Usora saziva tridesetu (XXX) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora koja će se održati dana 27.09.2019. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

Saziv za XXVI. (dvadesetšestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XXVI. (dvadesetšestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 26.04.2019. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XXV. (dvadesetpetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XXV. (dvadesetpetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 29.03.2019. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XXIV. (dvadesetčetvrtu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XXIV. (dvadesetčetvrtu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 22.02.2019. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XXIII. (dvadesettreću) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XXII. (dvadesettreću) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 18.01.2019. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XXII. (dvadesetdrugu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XXII. (dvadesetdrugu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 30.11.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XX. (dvadesetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XX. (dvadesetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 05.10.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora