Saziv za IX. (devetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

IX. (devetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 31.08.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Izvješće sa VII. (sedme) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora

7U petak 02.06.2017. godine sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora održana je sedma redovita sjednica Općinskog vijeća Usora.Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili Općinski načelnik sa pomoćnicima, Općinska pravobraniteljica, predstavnici medija, ravnatelji javnih ustanova i javnih poduzeća sa područja Općine Usora i drugi gosti.


Saziv za VII. (sedmu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

VII. (sedmu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 02.06.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Izvješće sa VI. (šeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora

IMG 1044U petak 21.04.2017. godine sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora održana je peta redovita sjednica Općinskog vijeća Usora. Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili i pomoćnici Općinskog načelnika, Općinska pravobraniteljica, predstavnici medija, zapovjednik Policijske stanice Usora i drugi gosti.

Saziv za VI. (šestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

VI. (šestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 21.04.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Izvješće sa V. (pete) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora

IMG 1044U petak 31.03.2017. godine sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora održana je peta redovita sjednica Općinskog vijeća Usora. Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili i pomoćnici Općinskog načelnika, Općinska pravobraniteljica, predstavnici medija, predstavnici osnovne i srednje škole i drugi gosti.

Saziv za V (petu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

V (petu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 31.03.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Izvješće sa četvrte redovite sjednice Općinskog vijeća Usora

DSC 0201U petak 24.02.2017. godine sa početkom u  16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora održana je četvrta redovita sjednica Općinskog vijeća Usora. Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili i Općinski načelnik sa pomoćnicima, Općinska pravobraniteljica, predstavnici medija i drugi gosti.

Izvješće sa treće redovite sjednice Općinskog vijeća Usora

img 0119U petak 27.01.2017. godine sa početkom u  16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora održana je treća redovita sjednica Općinskog vijeća Usora.

Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili i Općinski načelnik sa pomoćnicima, Općinska pravobraniteljica, predstavnici medija i drugi gosti.