Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Proračuna FBiH 2012. godini

ministar Samir KaplanNa temelju članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih  Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu - Federalnom ministarstvu kulture i sporta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/12 ), federalni ministar kulture i sporta objavljuje

 JAVNI POZIV

 

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini 

Odluka o javnim priznanjima općine Usora

Općina Usora

Povjerenstvo za odlikovanja i općinska priznanja općine Usora raspisuje Natječaj za dodjelu Javnih priznanja općine Usora.

Prijedlozi za dodjelu Javnih priznanja općine Usora upućuju se Povjerenstvu za odlikovanja i općinska priznanja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva, t.j. od 30.03. do 13.04.2012. godine

Općinsko vijeće Usora donijelo je Zaključak broj:01-05-40/12 od 23.03.2012. godine kojim se u formi nacrta usvaja  Odluka o javnim priznanjima općine Usora i ista upućuje u Javnu raspravu koju će provesti Općinski načelnik Anto Čičak.

Načelnik Anto Čičak upućuje Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o javnim priznanjima općine Usora koja će se održati 13.04.2012. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Usora.

Pozivamo sve zainteresirane građane, predstavnike javnih poduzeća i javnih ustanova, predstavnike mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i političkih stranaka da nazoče ovoj javnoj raspravi i svojim aktivnim sudjelovanjem pridonesu boljem i kvalitetnijem donošenju ove Odluke.

Javni oglas Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK

Čuvar šuma_Lugar

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Zeničko – dobojskog kantona
UL. Kučukovići broj 2
72 000 Zenica
Objavljuje se javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Kantonalnoj upravi za šumarstvo, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko – dobojskog kantona:

-Kantonalna uprava za šumarstvo:

1. Viši referent – čuvar šuma (lugar) – 5 (pet) izvršitelja

 

 

JAVNI POZIV ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA

sportsNa temelju članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa V. Broj 344/2012 od 22.03.a2012. godine, federalni ministar kulture i sporta/federalni ministar kulture i športa objavljuje 

JAVNI POZIV  

ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2012. GODINI 

Javni oglasi Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

mr. sci. Adil OsmanovićFederalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine raspisalo je: 

1. Javni oglas za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomoći održivog povratka- izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širi društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine                                            

Pod infrastrukturnim objektima po ovome oglasu podrazumijevaju se: 1. putne infrastrukture; 2. vodovodne i kanalizacione infrastrukture; 3. objekata zdravstvene zaštite; 4. objekata vjerskog i sakralnog karaktera; 5. objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera; 6. elektro mreže; 7. ostali objekti od značaja za širu društvenu zajednicu.

Pravo sudjelovanja na ovaj Javni oglas imaju: organi vlasti, institucije i vjerske zajednice, te udruženja/ organizacije/ asocijacije čije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu održivost.

Javni poziv federalnog ministarstva kulture i sporta

Ministar Salmir KaplanFederalno ministarstvo kulture i sporta raspisalo je Javni poziv za utvrđivanje programa i projekata iz oblasti kulture i umjetnosti od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu.


Udruženja građana i organizacije u oblasti kulture koji se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulture imaju pravo apliciranja na Javni poziv.

NATJEČAJ ZA PRIJEDLOGE PROJEKATA NEFORMALNIH GRUPA MLADIH U USORI

Omladinska banka je program čiji je cilj povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode neformalne grupe mladih.

Omladinskom bankom Usora uz podršku Zaklade Mozaik i Općine Usora upravlja deset članova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji imaju ulogu da na osnovu prioriteta i potreba mladih, raspisuju natječaje i odlučuju o financiranju projekata neformalnih grupa mladih u općini Usora.

poziv za projekte mladih_usora

prijava za projekte mladih_usora