Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu

Temeljem članaka 34., 45., 46. i 53 Zakona o izvršavanju Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2020 godinu. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 24/19), kao i članka 6. Programa utroška sredstava sa Tekućeg Transfera za sport, Broj: 02-11-1817/20, od 30. 01. 2020. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti kulture, omladinskih projekata i projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 10/15.) i člana 35. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 24/19.) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje: