Općinsko vijeće Usora na svojoj XXXVIII redovitoj sjednici, održanoj dana 16.10.2020. godine, usvojilo je Nacrt Odluke o adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima.

Pozivaju se svi građani, pravne i fizičke osobe, javna poduzeća, institucije, ustanove i nevladine organizacije, da svoje primjedbe, prijedloge i sugestije  u roku 30 dana dostave Službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam, u pismenoj formi mišljenja, prijedloge i primjedbe na priloženu Odluku u Nacrtu.

Sve detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć u formuliranju primjedbi građani mogu dobiti u Službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam.

Preuzmite:
1. nacrt-odluka-o-adresnom-sustavu-opcine-usora