PLAN JAVNIH NABAVA 2019


Usluge stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova u općini Usora za 2019. godinu

     

Sanacija klizišta ''Matići'' i rekonstrukcija lokalne asvaltne prometnice, lokalitet Sivša, općina Usora

      

Održavanje cestovne infrastrukture na području općine Usora

      

Održavanje cestovne infrastrukture na području općine Usora - Ponovljeni postupak

     

Nabava roba – LOT 1. Nabava uredskog materijala, sitnog inventara i uredske opreme i LOT 2 nabava goriva i tekućine za vjetrobran za motorna vozila i provodi se putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Nabava roba – LOT 1. Nabava uredskog materijala, sitnog inventara i uredske opreme i LOT 2 nabava goriva i tekućine za vjetrobran za motorna vozila i provodi se putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

     

     

Usluge stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova u općini Usora za 2019. godinu

     

Sanacija klizišta ''Matići'' i rekonstrukcija lokalne asvaltne prometnice, lokalitet Sivša, općina Usora

      

Održavanje cestovne infrastrukture na području općine Usora

      

Održavanje cestovne infrastrukture na području općine Usora - Ponovljeni postupak

     

Nabava roba – LOT 1. Nabava uredskog materijala, sitnog inventara i uredske opreme i LOT 2 nabava goriva i tekućine za vjetrobran za motorna vozila i provodi se putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Nabava roba – LOT 1. Nabava uredskog materijala, sitnog inventara i uredske opreme i LOT 2 nabava goriva i tekućine za vjetrobran za motorna vozila i provodi se putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

     

     

Preuzmite:
1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditeljaSanacija klizišta i otvora