Plan javnih nabava 2019.

Odluka o usvajanju Plana javnih nabava 2019.

1. Dopuna Plana javnih nabava 2019.

2. Dopuna Plana javnih nabava 2019.

4. Dopuna Plana javnih nabava 2019.

5. Dopuna Plana javnih nabava 2019.

Odluka o osvajanju 1. Dopune Plana javnih nabava 2019.

Odluka o usvajanju 2. Dopune Plana javnih nabava 2019.

Odluka o usvajanju 4. Dopune Plana javnih nabava 2019.

Odluka o usvajanju 5. Dopune Plana javnih nabava 2019.