Plan javnih nabava 2019.

Odluka o usvajanju Plana javnih nabava 2019.

1. Dopuna Plana javnih nabava 2019.

2. Dopuna Plana javnih nabava 2019.

4. Dopuna Plana javnih nabava 2019.

5. Dopuna Plana javnih nabava 2019.

6. Dopuna Plana javnih nabava 2019.

Odluka o osvajanju 1. Dopune Plana javnih nabava 2019.

Odluka o usvajanju 2. Dopune Plana javnih nabava 2019.

Odluka o usvajanju 4. Dopune Plana javnih nabava 2019.

Odluka o usvajanju 5. Dopune Plana javnih nabava 2019.

Odluka o usvajanju 6. Dopune Plana javnih nabava 2019.