Javni poziv - poticaji za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini

seloNa temelju Odluke o izvršenju Proračuna općine Usora za 2014. godinu («Službeni glasnik općine Usora», broj 04/14),  članka 108. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj 2/08) i  Programa novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini donesenog od strane Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Usora“, broj 05/14, Općinski načelnik raspisuje:

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
 za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini

Javni natječaj za predlaganje dobitnika Javnih priznanja općine Usora

opcina usoraNa temelju članka 19. Odluke o Javnim priznanjima općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:3/12) Općinski načelnik općine Usora raspisuje 

J A V N I  N A T J E Č A J
 I.
 za predlaganje dobitnika Javnih priznanja općine Usora u 2014. godini u povodu obilježavanja 15. svibnja - Dana općine Usora

Javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog izbornog povjerenstva

opcina usoraNa temelju članaka 2.12. i 2.16 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BIH" broj:23/01, 7/02, 20/02, 25/02, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova Izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BIH» broj:9/10, 37/10 i 74/11) i Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog (1) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora ("Službeni glasnik općine Usora" broj:2/14) raspisuje se:

 JAVNI OGLAS
za imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora