potpisivanje-ugovorOpćinski načelnik Ilija Nikić potpisao je nove ugovore za izvođenje infrastrukturnih radova sa odabranim izvođačima, a nakon  provedenih postupaka, sukladno Zakonu o javnim nabavama:

  • Dana 04.06.2015. godine potpisan je Ugovor sa DIV Jeleč, Makljenovac, Usora za izvođenje radova po projektu : ''Izgradnja dijela primarnog kolektora kanalizacije Žabljak''. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 72.062,64 KM i financiraju se grant sredstvima Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Za ove radove ugovoren je i nadzor – INTER d.o.o. Matuzići.
  • Dana 09.07.2015. godine potpisan je Ugovor sa DIV Jeleč, Makljenovac, Usora za izvođenje radova po projektu ''Dovršetak infrastrukturnog uređenja poduzetničke zone Žabljak - I faza'' i odnosi se na izgradnju kanalizacije u duljini 400,00 m, vodovodne mreže u duljini 280,00 m i prometne infrastrukture. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 35.000,00 KM i financiraju se grant sredstvima Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta i učećem općine Usora. Ugovaranje nadzora i uvođenje izvođača u posao je u tijeku.
  • Dana 09.07.2015. godine potpisan je Ugovor sa RIAL Šped Doboj Istok za izvođenje radova po projektu ''Dovršetak infrastrukturnog uređenja poduzetničke zone Žabljak - II faza'' i odnosi se na asfaltiranje ceste u duljini 600,00 m koja povezuje Poduzetničku zonu “Žabljak” sa magistralnom cestom. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 93.467,09 KM i financiraju se grant sredstvima Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta i učećem općine Usora. Ugovaranje nadzora i uvođenje izvođača u posao je u tijeku.
Radovi na infrastrukturnom uređenju Poduzetničke zone “Žabljak” izvode se fazno, prema raspoloživim sredstvima, i doprinose unapređenju poduzetničke infrastrukture i lakšem privlačenju investitora, a sve u funkciji otvaranja novih radnih mjesta.

 rial ugovor    ugovor ceste div    rial  asfaltiranje    rial  asfaltiranje1