seloNa temelju Odluke o izvršenju Proračuna općine Usora za 2014. godinu («Službeni glasnik općine Usora», broj 04/14),  članka 108. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj 2/08) i  Programa novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini donesenog od strane Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Usora“, broj 05/14, Općinski načelnik raspisuje:

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
 za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu Zahtjev za odobravanjem novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora.

 1. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava u skladu sa Programom poticaja ostvaruju:
 • sva poljoprivredna gospodarstva (vlasnici prijavljene poljoprivredne proizvodnje, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata - RPG i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora.
 • koja blagovremeno, u roku propisanom Programom podnesu zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane kriterije iz Programa.
 1. Podnošenje zahtjeva se vrši u Službi za gospodarstvo i financije, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti Prijavni list - Obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje, a može se preuzeti i OVDJE.
 2. Poticat će se:
 • zasijane površine poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednom kulturom merkantilnog kukuruza, minimalne zasijane površine 1 ha (10 dunuma) na jednoj ili max. dvije parcele.
 • Sufinanciranje vršenja kemijske analize tla; minimalna površina parcele 0,1ha, iznos sufinanciranja 50% od ugovorene standardne cijene pojedinačne analize uzoraka tla,
 • Proizvodnja voća i povrća, plastenička proizvodnja;
 • minimalna zasijana površina povrća(jedna kultura) na otvorenom 0,1 ha na jednoj parceli,
 • minimalna površina plastenika je 100 m2 (min visine 2 m),
 • minimalna zasađena površina voćnjaka je 0,5 ha, na jednoj parceli (potiču se samo nasadi gustoće sadnje preko 75 kom/dunumu).
 1. Maximalan iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 500,00 KM.
 2. Uz zahtjev je potrebno priložiti: Preslik osobne iskaznice, Potvrda o upisu u RPG i RK, dokaz o nabavci repromaterijala (originalni fiskalni račun), naznaku K.Č za koju ima osnov korištenja, za analizu tla dokaz o uplati 50 % troškova analize tla.


Zahtjevi se podnose počev od 16.07.2014. godine do 31.07.2014. godine.

Općinski načelnik
Ilija Nikić

(Napomena: Obavijest o Javnom pozivu istaknuta je na Oglasnoj ploči Općine i emitirana na Radio Usori od 15.07.2014. godine)