asfaltiranje pz_zabljakŽabljak/Usora, 02.04.2014. - Zaključenjem Ugovora o utrošku poticajnih financijskih sredstava za 2012. godinu, odnosno nakon dostupnosti financijskih sredstva koja su uplaćena na račun općine Usora 19.06.2013. godine, na temelju provedene procedure Javne nabave zaključili smo Ugovor za odabranim izvođačem radova na projektu: Izvođenje radova na asvaltiranju prometnice u obuhvatu Poduzetničke zone ''Žabljak'', općina Usora, pod brojem broj: 02-27-06/14 od 18.03.2014. godine.

Radovi su okončani 03.04.2014. godine

Izvođač radova: Rialšped d.o.o. Doboj Istok.

Stručno-tehnički nadzor: Ćosićpromex d.o.o. Žabljak-Usora.

Projektom su odobrena i implementirana financijskih  sredstava u iznosu od 80.000,00 KM, čime je općina Usora na dobro putu da ostvari jasno zacrtane ciljeve implementacije poduzetničke zone ''Žabljak'', a koji će posebno u narednom periodu dati realne pretpostavke za pozitivan ekonomski razvoj općine.

Analizirajući projekciju uređenja predmetne zone, kao i trenutno stanje infrastrukturne uređenosti zone, možemo reći da smo u potpunosti implementirali zacrtanu dinamiku odnosno akcioni plan. Trenutni stupanj uređenosti zone je na zavidnom nivou, a potvrda tome je i prihvatanje prvog investitora koji je sagradio prozvodnu halu 1.500,00 m2 sa planom upošljavanja u ovoj godini 50 djelatnika.

Analizirajući Implementaciju projekta Poduzetničke zone ''Žabljak'', prihvatanjem prvog investitora  stvaraju se realne pretpostavke za pozitivan ekonomski pomak u razvoju općine Usora koji se ogleda u poboljšanju infrastrukture za poduzetničku djelatnost, smanjenju neuposlenosti, privlačenje novih oblika investicija kroz instrumente lokalnog ekonomskog razvoja što u konačnici rezultira održanjem i poboljšanjem kvaliteta života u općini koja se tako tržišno plasira širem poslovnom okruženju, što je u suštini i bio cilj provedbe projekta.

Fotogaleriju pogledajte na našoj FB stranici.

Vezani tekst: Potpisani ugovori za radove u cestogradnji