popis-stanovnistva-bih-listicNa temelju članka 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13), Popisno povjerenstvo općine Usora objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE
ZA PODRUČJE OPĆINE USORA

 

Ovim javnim pozivom Popisno povjerenstvo općine Usora  poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine na području općine Usora.

Zainteresirani kandidati za općinske instruktore i popisivače su se dužni osobno prijaviti u prostorijama Popisnog povjerenstva na adresi Sivša bb (zgrada općine Usora).

Prijave za sudjelovanje u popisu će se zaprimati od 11. do 31. SRPNJA 2013. godine, u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Popisnog povjerenstva.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog instruktora ili popisivača.

 

OPĆINSKI INSTRUKTORI

Obaveze u popisu: obuka popisivača;obilazak terena pred Popis i provjera usuglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu;organizacija i praćenje rada popisivača;pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca;drugi poslovi po nalogu PPLS i državnog/entitetskog instruktora

Uvjeti koje kandidat za općinskog instruktora treba da ispunjava:

-   da je državljanin BIH;
-   da ima najmanje18 godina na dan kada aplicira (punoljetna osoba);
-   da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;
-   da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
-   da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove općinskog instruktora;
-  da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;
-   da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2013. godine u prostorijam Popisnog povjerenstva općine Usorai web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovine.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. kolovoza Popisnom povjerenstvu općine podnesu kopije slijedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Osobne karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član obitelji poginulog branitelja.

Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 06. do 10. rujna i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, ovisno o kvaliteti završnog test i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

POPISIVAČI

Zadaci popisivača u popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ''od vrata do vrata'' i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisnog povjerenstva. Popisivači moraju u dva tjedna popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, domaćinstva i stanove). Popisivanje na terenu traje od  1. do 15. listopada 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom periodu nema poslovnih/školskih obaveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

 

Uvjeti koje kandidat popisivača treba da ispunjava:

-   da je državljanin BIH;
-   da ima najmanje18 godina na dan kada aplicira (punoljetna osoba);
-   da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
-   da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;
-   da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača;
-   da ima čitak rukopis
-   da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao
-   da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2013. godine u prostorijama Popisnog povjerenstva općine Usora i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 28. kolovoza Popisnom povjerenstvu općine podnesu kopije slijedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Osobne karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član obitelji poginulog branitelja.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20. rujna i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, ovisno o kvaliteti završnog test i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA: Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uvjete iz javnog poziva trebaju ponijeti osobnu kartu i kemijsku olovku radi popunjavanja  Prijave o sudjelovanju u popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu točni, kandidat neće ući u izbor za općinskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora ostvaruju pravo na prosječnu naknadu u iznosu od 610,00 KM, a točan iznos će zavisiti od broja popisivača i broja popunjenih popisnih obrazaca, što će detaljno biti regulirano Procedurama za plaćanje sudionika u Popisu.

Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na temelju broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2= 1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95 i P-2=1,95KM.

 

                                                                               PREDSJEDNIK POPISNOG POVJERENSTVA OPĆINE USORA

                                                                                                       Martin Grujo, dipl. pravnik