Javni natječaj za prijem u radni odnos:

  1. Medicinska sestra – tehničar (opći smjer) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu
  1. Vozač hitnog medicinskog prijevoza 2– 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevni list“ Mostar, a bit će objavljen na web stranici Općine Usora i web stranice službe za zapošljavanje ZDK Zenica.

Kandidati su u prijavi obvezni navesti točne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računalu, podatke o stručnom usavršavanju), kao i osobne podatke, te točnu kontakt adresu i kontakt telefon, a točnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantira kazneno i materijalno.

Prijave s potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj koverti Povjerenstvu za izbor s naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na sljedeću adresu:

J.U. Dom zdravlja ¨Prim. dr. Mijo Grgić¨ Usora, Srednja Omanjska bb, 74 230 Usora

 Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

J.U.Dom zdravlja ¨Prim. dr. Mijo Grgić¨ Usora nema obvezu vraćanja dokumentacije kandidatima.

Osoba ovlaštena za davanje dodatnih obavještenja je Anto Matić, telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 893 426.

Preuzmite:
1. prijem-medicinska-sestra-i-vozac-2024