Dana 4.7.2024. godine, Načelnik Općine Usora, Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., izvršio je obilazak radova na projektu: „Izgradnja sportske dvorane –  faza VII“ lokalitet Žabljak, Općina Usora. 

Radi se o završnoj fazi nakon koje će dvorana biti puštena u funkciju. Ugovor o izgradnji sportske dvorane potpisan je 6.5.2024. godine, a radovi napreduju planiranom dinamikom. 

Pored Općinskog načelnika obilasku radova nazočili su i predstavnik izvođača, firme Ćosićpromex d.o.o. Žabljak, Usora, Igor Dadić, predstavnik stručno tehničkog nadzora, firme IngART d.o.o. Žabljak, Usora, Mario Čolić, te koordinator projekta ispred Općine Usora Martin Grujo. 

Vrijednost radova ove faze po ugovoru iznosi 350.791,51 KM s uključenim PDV-om.