Temeljem članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10, 8/12 i 13/14), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 2/24 od 2.2.2024.god.) članka 35. Pravila Javne predškolske ustanove ''Ivančica'' Usora (''Službeni glasnik općine Usora '', broj: 3/11), Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u J.P.U. ''Ivančica'' Usora (br: 9/24 0d 25.4.2024.), teOdluke Upravnog odboraJ.P.U. ''Ivančica'' Usora (broj:21/24),Upravni odbor J.P.U. „Ivančica“ raspisuje:

JAVNI OGLAS

Za prijem  u radni odnos odgajatelja i njegovatelj 

  • Raspisuje se javni oglas za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. ''Ivančica'' Usora na određeno vrijeme – period od godinu dana, i to za:

-          odgajatelj – 2 izvršitelja.

  • Raspisuje se javni oglas za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, na neodređeno vrijeme i to za:

-          njegovatelj – 1 izvršitelj.

Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavijesti u dnevnom listu.

Prijave s traženim dokumentima dostaviti poštom, preporučeno na adresu:

Javna predškolska ustanova '' Ivančica '' Usora

Žabljak bb, 74230 Usora, BiH

S naznakom:

'' NE OTVARAJ –PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. 

Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti  u orginalu ili ovjerene kopije.

Ustanova nije obvezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Nepotpune, neblagovremene  i neuredne  prijave na javni oglas, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom. 

Preuzmite:
1. javni-oglas-ivancica-usora-7-24