Na temelju članka 6. Odluke o sufinanciranju rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji na području Općine Usora u 2024. godini („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 5/24) i članka  107.  Statuta  općine  Usora  („Službeni  glasnik  općine  Usora“,  broj: 5/17),  Općinski  načelnik raspisuje:


J A V N  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za odobravanje sufinanciranja rješavanja prvog stambenog pitanja

za mlade obitelji na području općine Usora u 2024. godini

Preuzmite:
1. javni-poziv
2. obrazac-zahtjeva