Objavljuje se Javni natječaj za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u tijelima političke stranke, udruženja ili fondacije organizacijski ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristran način.

Javni natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave na internet stranici www.izbori.ba.

Prijave na Javni natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta, kandidati će dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH putem elektroničke aplikacije „Prijava za rad u biračkim odborima (predsjednici/zamjenici) koja se nalazi na interent stranicama Središnjeg izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave pristigle po ovom Javnom natječaju neće biti razmatrane. Dokumentacija dostavljena uz prijavu na ovaj Javni natječaj se neće vraćati.  

Prijava putem sljedećih linkova:

https://ebirackiodborionline.izbori.ba/ 

https://ebirackiodborionline.izbori.ba/Identity/Account/Register 

https://ebirackiodborionline.izbori.ba/Identity/Account/Login

Za sve dodatne informacije obratite se na info liniju, 033/251-331