Nakon proteka 14 godina od prethodne nabave službenih vozila, iz 2010. godine, Škode Octavia koja je prešla preko  238.000 km i Škode Roommster koji je prešao preko 137.000 km, imajući u vidu ¸amortizaciju i povećane eksploatacijske troškove donesena je odluka kako je vrijeme za nabavu novih službenih vozila za potrebe općinskih tijela uprave.
 
Sukladno usvojenom Proračunu Općine Usora za 2024. godinu i donesene Odluke o odobravanju financijskih sredstava za nabavu službenog putničkog automobila i provedenog otvorenog postupka javne nabave zaključen je 10. 5. 2024. godine Ugovor o nabavi službenih automobila  s odabranim isporučiteljem, firmom “UNO” d.o.o. Novo Selo, Tešanj, za nabavu dva službena vozila:
 
a) ŠKODA OCTAVIA A8 (marka i tip vozila), vrijednost bez PDV-a iznosi 53.620,51 KM, odnosno cijena vozila s PDV-om iznosi 62.735,99 KM.
b) ŠKODA KAMIQ (marka i tip vozila) vrijednost bez PDV-a iznosi 33.799,15 KM, odnosno cijena vozila s PDV-om iznosi 39.545,00 KM.
 
Dana 16.5.2024. godine izvršena je isporuka vozila ŠKODA OCTAVIA A8, dok će isporuka vozila ŠKODA KAMIQ uslijediti prema najavi Isporučitelja u naredna dva mjeseca. Ugovorni rok za isporuku oba vozila je 90 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Za potrebe primopredaje službenih vozila Općinski načelnik je imenovao Povjerenstvo za primopredaju u sastavu:
 

  1. Anto Bonić, dipl. ing. prometa
  2. Pavica Petrović, dipl. ekonomista i
  3. Ivana Avgustinović, dipl. ing. prometa.
 

Imenovano Povjerenstvo je o izvršenoj primopredaji vozila Škoda Octavia sačinilZapisnik u kojemu su navedene odlučne činjenice i podaci vezani za predmetnu javnu nabavu službenog vozila.