Pozivaju se fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2024. godinu, u rokovima određenim ovim Javnim pozivom, za svaki pojedinačni poticaj.

Podnositelji zahtjeva mogu biti fizička i pravna osoba koja ispunjavanju opće i posebne uvjete propisane Upustvom.

Zahtjevi s dokazima o ispunjavanju posebnih uvjeta podnose se Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu na propisanom obrascu objavljenom u Uputstvu. Upustvo je objavljeno na web stranici www.zdk.ba (u dijelu Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, u kategoriji Poljoprivreda). 

Zahtjevi s dokazima o ispunjavanju posebnih uvjeta dostavljaju se Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Kučuković broj 2, 7200 Zenica, neposredno ili poštom na protokol Zeničko-dobojskog kantona. 

Preuzmite:
1. javni-poziv-za-poticanje-poljoprivredne-proizvodnje-za-2024-godinu
2. uputstvo-o-poticanju-poljoprivredne-proizvodnje-za-2024-godinu