Radovima na asfaltiranju nogostupa, dana 14.2.2024. izvođač “Dobojputevi” d.d. Doboj Jug priveo je kraju građevinske radove koji se izvode u sklopu projekta „Rekonstrukcija prometnica u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska, faza IV.“

Ova faza projekta predstavljala je nastavak rekonstrukcije prometnica u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska, a konkretno se radilo o rekonstrukciji prometnice pored zgrade bivše „Vojarne“ u ukupnoj dužini 585 m.

Ovom prilikom je osim rekonstrukcije dijela dotrajale postojeće prometnice (širine 6,0m) rekonstruiran i proširen dio prometnice (širine 4,7m) u jedinstvenu prometnicu širine 6,0 metara sa nogostupom širine 1,5 metara.

Pored ovoga izvršeno je i uređenje i oblikovanje kanala uz prometnicu te regulacija površinske odvodnje voda. Tako su pored detaljne odvodnje sa prometnice, izrađeni novi propusti većih dimenzija te je izvršen i iskop većeg odvodnog kanala koji bi trebao doprinijeti boljoj regulaciji odvodnje u ovom području.

Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 244.359,35 KM s uključenim PDV-om a sredstva za realizaciju projekta su osim Proračunom općine Usora osigurana i grant sredstvima Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta koje je za ovu namjenu putem Grant sheme "Unapređenje poduzetničkih zona u FBiH" odobrilo 146.094,88 KM.

Prvobitni rok za izvršenje radova od 60 dana produžen je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta tijekom izvođenja radova ali i ukazane potrebe za izmještanjem stupova elektro-distribucijske mreže van trase prometnice.