Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (''Službene novine FBiH'':broj: 12/03, 34/03 i 65/13), članka 1. Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na Općinu Usora  („Službene novine ZE-DO Kantona“, broj: 5/15), članka 136. Odluke o srednjoj školi („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 9/19 i 11/19), a u vezi s Odlukom o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja u regulirane organe (Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 13/22)  Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

 za izbor i imenovanje člana školskog odbora

Mješovite srednje škole Stjepana Radića, Žabljak, Usora

  

Preuzmite:
1. javni-natjecaj-za-skolski-odbor-mss