Plan javnih nabava 2024.

Odluka o usvajanju Plana javnih nabava 2024.

Odluka o usvajanju 1. Izmjene i dopune Plana nabava općine Usora za 2024. godinu

1. Izmjena i dopuna PJN za 2024. godinu

Odluka o usvajanju 2. Izmjene i dopune Plana nabava Općine Usora za 2024. godinu

2. Izmjena i dopuna PJN za 2024. godinu

Odluka o usvajanju 3. Izmjene i dopune Plana nabava Općine Usora za 2024. godinu

3. Izmjena i dopuna PJN za 2024. godine