Usora, 15.11.2023. - U kabinetu Općinskog načelnika, potpisan je Ugovor o izvođenju radova na projektu: "Čišćenje korita općinskih vodotoka". Najuspješniji ponuditelj u postupku javne nabave za ovaj LOT (LOT1) bila je firma „Ingart“ d.o.o. Usora sa ponuđenom cijenom u iznosu od 33.930,00 KM s uključenim PDV-om. Sa ovlaštenim predstavnikom izabranog ponuditelja  općinski je Načelnik Zvonimir Anđelić potpisao ugovor kojim je predviđeno ručno i strojno uklanjanje grmlja, drveća ili drugog raslinja, strojni iskop nanosa, zemlje ili drugih nanosa iz korita potoka ili odvodnih kanala sa profiliranjem istih u ukupnoj dužini 1.282,00 metara i to na 6 zasebnih lokacija. 

Nadzor nad izvršenjem ovoga ugovora provodi "AG konstrukt" doo Vrbica, a koordinator projekta ispred općine Usora je Ivica Labudović. 

Sredstva za realizaciju projekta osigurana su od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojske županije kroz Program utroška sredstava vodnih naknada za 2023. godinu.