Usora, 15.11.2023. – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i Dragan Jeleč, u ime Skupina ponuditelja DIV JELEČ d.o.o. Makljenovac, Usora i ADŽIĆ ASFALT d.o.o. Žepče zaključili su danas godišnji Ugovor o  održavanje lokalnih i nerazvrstanih prometnica u zimskim uvjetima u  Općini Usora za zimu 2023./2024. godine. 

 

Ugovor je potpisan na temelju trogodišnjeg Okvirnog sporazuma o uvjetima i načinu izvršavanja usluga održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Usora za razdoblje 15.11.2022. do 15.11.2024. godine zaključenog 2.11.2022. godine, Ponude Skupine ponuditelja i Odluke o redovitom zimskom održavanju javnih cesta („Službeni glasnik općine Usora“, broj 4/21 i 5/23), kojom su u zimsko održavanje uključene prometnice u svim mjesnim zajednicama, uključujući i  pristup vjerskim objektima u Sivši, Omanjskoj, Ularicama, Alibegovcima i Žabljaku,  te pristup MSŠ i Dječjem vrtiću u Žabljaku, u ukupnoj dužini  68,78 km za ugovoreni iznos 127.651,93 KM, za optimalni broj snježnih dana.

 

Pozivaju se građani da izvrše sasijecanje grane drveća koja svojom krošnjama nadvisuju nad profilom prometnice, te da prilikom čišćenja snijega ispred svojih ulaza isti ne odbacuju na prometnicu. Nadzor nad poštivanjem ovih i drugih obveza građana i poslovnih subjekata vrši komunalno-cestovni inspektor općine Usora.

 

Svim sudionicima u prometu u zimskim uvjetima želimo sreću i pozivamo ih na oprez, te da na svojim vozilima osiguraju propisanu zimsku opremu.